Vefat Eden İşçinin Kıdem Tazminatını Eşi Alabilir Mi?

Vefat Eden İşçinin Kıdem Tazminatını Eşi Alabilir Mi?

0 20

Vefat Eden İşçinin Kıdem Tazminatını Eşi Alabilir Mi?

En az bir yıl aynı yerde çalışmış olan işçinin işten çıkarılması durumunda işveren tarafından ödenecek tazminata kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatı işçinin çalıştığı süre baz alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı alabilmek için de bazı koşullar vardır.

Kıdem Tazminatı Alabilmek İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

⦁ Çalışan sigortalı olarak iş yerinde en az bir sene çalışmış olmalıdır.

⦁ İşveren işçiyi haklı nedenlere dayanmadan işten çıkarması.

⦁ İşin çalışanın sağlığını tehlikeye sokması.

⦁ İşveren ya da başka bir çalışanın kişinin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması.

⦁ İşverenin sözleşme sırasında iş hakkında yanlış bilgi vermesi.

⦁ İşçiye veya ailesine işverenin hakaret etmesi. Onur kırıcı ithamlarda bulunması veya cinsel tacizde bulunması.

⦁ İşverenin yasa dışı bir iş istemesi.

⦁ Çalışanın başka bir çalışan tarafından cinsel tacize maruz kalması ve bu durumu işverene bildirmesini rağmen önlem alınmaması.

⦁ İşyerinde işin bir haftadan fazla durması.

⦁ Kadın çalışanın evlenmesi.

⦁ Erkek çalışanın askerlik görevi nedeni ile silahaltına alınması.

⦁ Emekli olmaya hak kazanılması.

⦁ Çalışanın ölmesi gibi durumların herhangi biri olması durumunda işçi iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatı işveren tarafından zamanında ödenmezse mahkeme yoluyla yasal faiziyle birlikte alınabilmektedir.

Vefat Eden Çalışanın Kıdem Tazminatını Eşi Alabilir Mi?

Kıdem tazminatı çalışanlar için çok önemlidir. Kıdem tazminatı en çok dava konusu olan alacakların başında gelmektedir. Kıdem tazminatı alabilmeye hak kazanmanız için yukarda belirtilen nedenlerde birini karşılıyor olmanız gerekmektedir.

Çalışanın ölmesi halinde çalışana ait kıdem tazminatı eşine ödenir. Birçok işçinin bu haktan haberi yoktur. Ama yazımızda da yer verdiğimiz gibi işçi vefat ettiği için iş akdi fes edilirse kıdem tazminatı ödenir.

Bu kıdem tazminatını eşi, çocukları, aile bireyleri talep edebilir. İşveren bu ödemeyi geride kalanlara ödemekle yükümlüdür. Çoğu kişinin bilmediği bu hak verilen dilekçe ile işleme alınmalıdır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama İşlemi
Kıdem tazminatı;

⦁ Çalışanın iş yerinde toplam çalıştığı süre baz alınarak hesaplanır.

⦁ Çalışanın toplam çalıştığı yıl sayısı ile aldığı son brüt maaş çarpılır.

⦁ Çıkan tutardan damla vergisi kesilir ve kalan tutar çalışana ödenir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.